Styrelsen

KONTAKTSIDA STYRELSEN

Har du frågor om föreningen

är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

 

Ordförande: Torgny Larsson

Vice ordf. : Christer Hovbrand

Sekreterare: Inger Åbonde, inger@abonde.nu

Kassör: Göran Göransson, goran.goransson@tomelilla.nu

Ord. ledamot: Anders Larsson

Ord. ledamot: Ewa Carnbrand

Ord. ledamot: Ronny Jönsson

Ersättare: Charlotte Rosdala

Ersättare: Ida Bornlykke, ida.bornlykke@hotmail.com

Museiintendent: Linda Ekelund, kisinyinye@gmail.com

Hasse & Tage-museet, Bangatan 2, 273 34 Tomelilla • Telefon: 010-202 20 00 • e-post: info@hasseotagemuseet.se • Facebook: Hasse & Tage-museet