Styrelsen

KONTAKTSIDA STYRELSEN

Har du frågor om föreningen

är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

 

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Inger Åbonde, inger@abonde.nu

Kassör: Göran Göransson, goran.goransson@tomelilla.nu

Ord. ledamot: Ivar Sjögren, ivar.sjogren@comhem.se

Ord. ledamot: Per Hansson, persmusik@icloud.com

Ord. ledamot: Ida Bornlykke, ida.bornlykke@hotmail.com

 

Från den 1 januari 2019 finns även

en verksamhetsledare för museet,

nämligen: Linda Ekelund, kisinyinye@gmail.com

 

 

Hasse & Tage-museet, Bangatan 2, 273 34 Tomelilla • Telefon: 010-202 20 00 • e-post: info@hasseotagemuseet.se • Facebook: Hasse & Tage-museet