Styrelsen

KONTAKTSIDA STYRELSEN

Har du frågor om föreningen

är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

 

Ordförande: Heléne Granqvist, ordforande@hasseotagemuseet.se

V ordförande: Figge Bergquist, figge@fire.se

Sekreterare: Inger Åbonde, inger@abonde.nu

Kassör: Göran Göransson, goran.goransson@tomelilla.nu

Ord. ledamot: Staffan Olzon, olzon@datateater.se

Ord. ledamot: Ivar Sjögren, ivar.sjogren@comhem.se

Ord. ledamot: Per Skoog, perbskoog@gmail.com

Suppleant: Maj Ström, maj.inrid.strom@hotmail.com

Suppleant: Lars Bergström, lars.b@live.se

Hasse & Tage-museet, Bangatan 2, 273 34 Tomelilla • Telefon: 010-202 20 00 • e-post: info@hasseotagemuseet.se • Facebook: Hasse & Tage-museet