Hem

"Utan tvivel är man inte klok"

Tage Danielsson

VÄRLDENS MINSTA FILMMUSEUM,

VÄRLDENS STÖRSTA HASSE & TAGE-MUSEUM

VÄLKOMMEN IN!


Som planerat öppnar vi efter midsommar. Söndag den 21 juni kl 11-15 och sedan varje dag fram till september/oktober. Insläpp fyra personer i taget. Är det köer får man 20 till 30 minuter. Är det Ingen kö kan man stanna så länge man vill. 

Hasse & Tage-museet, Bangatan 2, 273 34 Tomelilla   •  Telefon:  010-202 20 00   •  e-post:  info@hasseotagemuseet.se   •   Facebook: Hasse & Tage-museet