Historia

HISTORIEN BAKOM

Från trapphus

till museum


Det fanns en tid när tågen trafikerade Tomelilla så ofta att man beslöt bygga en gångtunnel under järnvägen mitt i byn. Tunneln byggdes kring 1920, och på båda sidorna av spåret byggdes tunnelhus i tegel. Gångtunneln var efterlängtad och användes flitigt, så länge tågtrafiken var intensiv.


Med tiden minskade tågtrafiken, tunneln förlorade i viktighet och blev mest ett tillhåll och offentlig toalett. Till slut bestämde kommunen att plombera tunneln, och kvar blev bara de båda tunnelhusen. Husen blev tufft behandlade och drabbades av skadegörelse, så ett tag var man inne på att riva dem. Tills vidare nöjde man sig med att fylla igen tunneln och låta husen stå.


Celticbar i ena huset!

Så fick arkitekten, tomelillabon och Celticsupportern Per-Olof Kippel en idé – han skulle öppna bar i ett av husen. När han ändå höll på köpte han båda husen av kommunen, man vet ju aldrig vad det kan bli av det andra. Celticbaren öppnade i september 2004.

   Per-Olof hade redan då kontakt med Hasse Alfredson, som tidigare hade erbjudit kommunen att ta över inventarier och rekvisita från Filmgården i Sälshög utanför Tomelilla. Varken det eller kommunens senare planer på ett stort museum över Hasse och Tages produktion sattes dock av olika anledningar i verket.


Världens minsta hotell?

Per-Olof Kippel, som mest på skoj hade föreslagit Hasse att de skulle bygga världens minsta hotell i det andra tunnelhuset, blev strax på det klara att det inte var Hasses syn på saken. Hasse tyckte huset var som klippt och skuret för ett museum, och övertalade Per-Olof att glömma planerna på ett minihotell och i stället upplåta huset till ett museum. Det skulle komma att bli världens minsta filmmuseum med sina 17 kvadratmeter.


Nationell klenod

Resten är historia. Hasse skissade snabbt upp hur han ville att museet skulle se ut och fungera, och efter ett stort arbete av många inblandade öppnade museet den 1 juli 2006. De första fem året drevs det av kommunen, och 2011 togs driften över av den då nybildade föreningen Hasse & Tage-museets vänner, som sedan dess har haft ansvar för drift och marknadsföring av museet med viss finansiell hjälp från kommunen och välvilliga sponsorer.

   Idag är det en nationell klenod som har gästats av många tusen glada och nöjda museibesökare. Alla, oavsett ålder och förkunskaper, har stort nöje av att kliva in i denna sk(r)attkammare.

Sveriges Järnvägsmuseum, KDBB01037, okänd  (okt 1957)

Trapphuset på östra sidan av järnvägen blev Celticbaren, som öppnade 2004, sen tog det två år innan man bestämde sig...

Sveriges Järnvägsmuseum, KDAG 00117, Bengt Spade (aug 1997)

...för att inreda det västra trapphuset till Världens minsta Filmmuseum, Världens största Hasse & Tage-museum, som öppnade här 1 juli 2006.

Många arbetade med

färdigställandet av museet:


Idé: Hans Alfredson

Projektledare: Ann Hingström

Formgivare: Yvonne Ericsson

Producent: Kristina Hård

Prod ass: Lisbeth Jönsson

Rekvisita: Lisbeth Jönsson / Johanna Lönneborg /

   Anders Hellström / Kaj Grönberg

Layout: Per Åhlin och FLÄMT

Filmintendent: Ronny Jönsson Regionmuseet i Kristianstad Filmredigering: Mars Motel / Auto Images

Statistfilm: Elin Holm och Anders Lindskoug

Teknik: Anders Alm, Kristina Hård, Erik Pilesjö, Anders Hellström,

    Nick Lapington, Lars Björklund

Teknik/Ljus: Peter Hingström

Ljud: Henrik Lagergren

Bygge: Annegård snickerier – Tino och Göran i Svedala

Podier: Sten Engqvist

Fastighetsägare: Per-Olof Kippel

Storbildstryck: Storbildsbolaget i Helsingborg

Tryck: Åbergs Tryckeri

Ansvarig: Tomelilla kommun

Allt annat: Tomelilla kommuns personal

Stort tack till:


Märta Stina Danielsson, Helena Valentin/Skrivstugan,

Mona Haskel fd scripta, Per Åhlin/PennFilm Studio,

Rita Schmidt/Tomelilla konsthall, Elisabeth Helge och Sven Landén/Svenska Filminstitutet, Ann-Charlotte Gyllner/Sveriges Ljud- och Bildarkiv, Ingemar Perup/Bonnier AB, Anna Karin Kriström författare, Carina Burman författare, Göran Tonström författare, Jan Friberg/Universal, Stig Boquist scenograf, Maths Magnusson/Rio-biografen, Anna Karin Dahlin/Film i Skåne, Handelsföreningen i Tomelilla, Storbildsbolaget, Essåplast, Ingrid Eriksson, Bo Ohlsson, Manfred Månsson, Pelle Alfredsson m fl


Museet förverkligades

med hjälp av följande sponsorer:


Sparbanken Syds Stiftelse, AB Skrivstugan, Skånemejerier, Skånetrafiken, Kultur Skåne Näringslivsutveckling/Region Skåne, Statens Kulturråd, Svensk Filmindustri/Lotta Edoff,

EMA Telstar, Ystads Allehanda, Företagarna i Tomelilla, Tomelillabygdens församling, Essåplast, Olles Färg, Baja Maja, AutoImages, Swegon AB, Eckerlunds Kläder AB, Österlenchoklad