Styrelsen

"Utan tvivel är man inte klok"

Tage Danielsson

KONTAKTSIDA STYRELSEN

Har du frågor om föreningen

är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.


Ordförande:      Torgny Larsson

Vice ordf. :         Christer Hovbrand

Sekreterare:     Inger Åbonde, inger@abonde.nu

Kassör:               Göran Göransson, goran.goransson@tomelilla.nu

Ord. ledamot:   Anders Larsson

Ord. ledamot:   Ewa Carnbrand

Ord. ledamot:  Ronny Jönsson

Ersättare:          Charlotte Rosdala

Ersättare:          Ida Bornlykke, ida.bornlykke@hotmail.com

Museiintendent: Linda Ekelund, kisinyinye@gmail.com

Hasse & Tage-museet, Bangatan 2, 273 34 Tomelilla   •  Telefon:  010-202 20 00   •  e-post:  info@hasseotagemuseet.se   •   Facebook: Hasse & Tage-museet