Styrelsen

STYRELSEN


Ordförande:      Torgny Larsson

Vice ordf. :         Christer Hovbrand

Sekreterare:     Inger Åbonde

Kassör:               Göran Göransson

Ord. ledamot:   Marie Juhlin

Ord. ledamot:   Ewa Carnbrand

Ord. ledamot:   Johan Stenfeldt


Ersättare:          Charlotte Rosdala

Ersättare:          Lars Yngve


Adjungerad:      Elin Perttu